ZUZANA
(Fumas/Fumas)
Dmi, F, A, Dmi
Dmi, F, C, Dmi

Zuzana prošla na zadní dvůr
Vlasy si natřela vínem a olejem
Sklonila hlavu nad prostřený stůl
Možná jí zbělí dříve než dospěje

Štěstí se v ústech mění v práchnivou hašlerku
jak kolem pozvolna uplývaj hodiny
Šedivá postava zamíří do šenku
Vidiny hostiny mění se ve stíny

Mudrci z východu přivezli korálky,
zrcátka, prasátka, blejskavý hračky
a dívka zasněně pohlíží do dálky
a anděl deště jí kropí vlasy

Ty vozy táboří na konci ulice
Uprostřed nádvoří tyčí se kašna
a srdce zahoří a pálí jak ručnice
Stařec je moudrej a holka je krásná

A ráno za šera dříve než svítalo
stařec a děvče odešli z města
Na kopci za lesem stojí strom zelenej
Cíl neni vzdálenej, cílem je cesta