STASA ČARODĚJNICE
(Brut/F.L. Čelakovský)
E, D, E
F, G, F, E

Utopte ji, upalte ji,
kantorovic Stasu
ať nekouzlí nečaruje
naši mladou chasu.

Běda tomu, Stasa komu
čáry na krk hodí,
jak to kuřátko po dešti
schlípeně si chodí.

Devět hochů otrávila
jedem černých očí,
a okolo desátého
svět se kolem točí.

Devět hochů popálila
plamenem svých tváří,
a čtyřem se zima s horkem
po těle rozráží.

Sám pan správce od ní chřadne,
v tejle ho cos píchá,
k srdci ruku pořád tiskne,
ku měsíčku vzdychá

Utopteji, upalte ji,
kantorovic Stasu
než okouzlí, očaruje
všechnu naši chasu.