MÁME

Sedíce v trávě
na cosi čekáme
možná že na duši
květinu voňavou
K večeru v trávě
stínů se lekáme
zavřeme víčka
a oblohu pod hlavou

máme
a každý zmámen
Měsíční kámen
letí

Piliny po kapsách
obaly na knížky
srdeční kolaps
a skákání do výšky
Krajina po bitvě
krajina ve spěchu
Někam se probít je
hledati útěchu?

máme
a každý zmámen
Měsíční kámen
letí

Těžko se vypráví
o návratech do trávy
ve které seděti
dobré tak pro děti
Piliny v krajině
květina ve spěchu
k večeru v trávě
hledati útěchu

máme
a každý zmámen
Měsíční kámen
letí