DEJA VU
(Fumas/Fumas)
Dmi, A,
C, Dmi,
F, C,
A, Dmi

V křišťálové kouli viděno
zůstává skryto očím tvým
co není předem splněno
a na co dávno nemyslím

Už jsem viděl pole devětkrát,
devětkrát les a třikrát ves
A to co přijde to se musí stát
a možná zítra, možná dnes

A možná zaslechnu to volání,
tajemné znaky vryté v kamení
a možná mě Tvá ruka zachrání
Tvá mysl tento život ocení

Uprostřed horké letní bezmoci
se malý chlapec probouzí
zvědavě hledí do noci
a s nikým nesouzní a neblouzní

Obraz se pomalu vytrácí
a ztrácí smysl ztrácí řád
a když se rozhlédneš po mracích
můžeš se tomu smát