DɊ
(Fumas/Fumas)
Emi,C,Ami,Hmi; Ref: Ami,Hmi,
Poslední sloka:Emi,C,Emi

D隝 po skle kreslí modré hady
Koukám se oknem do zahrady
Včera tu seděl někdo jiný
Zůstaly po něm jen modrý stíny

Lampa jež svítí nad krajinou
ozařovala včera tvář jinou
Potkávám v zahradě postavu bílou
Co vyznačuje se strašlivou silou

D隝 po dláždění města zvoní
Nad hlavama nám letěj modrý sloni
a z velkejch očí slzičky se roní
splachujou špínu, která zbyla z loni

D隝 po skle kreslí modré hady
Koukám se oknem do zahrady