DEKLARACE KLUBU KABARETU PŮVODNÍHO BUREŠE

Klub Kabaretu Původního Bureše (dále jen Kabaret PB) je soukromou, klubovou nekomerční aktivitou kapely Původní Bureš a jejích příznivců. Je založen za účelem propagace jména a díla hudebníků, rozvoje ducha jejich sympatizantů, prospěšné činnosti a má neziskový charakter. Kabaret PB /podle § 2 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb./ není charakterizován jako soustavná činnost ani provozován za účelem dosažení zisku a nenaplňuje tak znaky podnikání. Cílem uzavřeného společenství je představit svým členům další přátele z kulturní scény za vyrovnaných nákladů.

Členem Klubu Kabaretu PB se může stát jen ten kdo podpoří prací klub (spolupráce na výzdobě, programu, pomoc při dopravě apd.), či zakoupí před vstupem program Kabaretu PB, potažmo CD skupiny Původní Bureš.

Člen vstupem přijímá a plně akceptuje zvláštnosti klubu.

Veškeré výtěžky z dobrovolných příspěvků v soukromí klubu jsou určeny na pokrytí organizačních nákladů, propagaci, honoráře učinkujících a rozvoj klubu.
Člen klubu Kabaretu PB se od okamžiku přispění na náklady programu stává spoludílníkem daného večera pořádaného hudebníky kapely Původní Bureš.

Veřejnosti není vstup na akce klubu povolen.